ADRIATECNICA


Adriatecnica Srl byla založena v roce 1994 a od začátku své činnosti vỳváží
specialní italské nařádí pro strojírenskou vỳrobu do
České a Slovenské Republiky, Slovinska, Chorvátska, Bosny a Srbska.

Nĕco o nás
Navštivte naše webové stránky, aby jste nás poznali lépe a mĕli možnost se seznámit s tím co dĕláme a jak pracujeme.